ZABURZENIA SNU

Zaburzenia snu to grupa dolegliwości, które obejmują bezsenność, niedobór snu (hiposomnia), zaburzenia rytmów dobowych, snu i czuwania, nadmierną senność oraz parasomnie, czyli zaburzenia przysenne. Bezsenność, nazywana również insomnią, oznacza trudności w zasypianiu połączone z częstym budzeniem się w nocy lub zbyt krótkim snem – wczesne budzenie się rano. 
Zaburzeń snu doświadcza 20-41,7% osób dorosłych. U kobiet ryzyko wystąpienie zaburzeń snu jest 40% większe niż u mężczyzn. U osób starszych, przypadłość ta jest 3-4 razy częstsza niż u osób młodych. 
Bezsenność jest dolegliwością bardzo dokuczliwą, a występująca przewlekle wywołuje wtórne zaburzenia psychofizyczne: zmniejsza zdolność do pracy, negatywnie wpływa na nastrój i samopoczucie, upośledza jakość życia. Ze względu na częstość występowania i znaczny wpływ na życie, stanowi istotny problem medyczny. 
W trakcie leczenia bezsenności niezwykle ważne jest znalezienie jej przyczyny. Do najważniejszych przyczyn bezsenności należą:
  • Niewłaściwa higiena snu (zasady higieny snu tutaj),
  • Czynniki emocjonalne,
  • Zaburzenia lękowe,
  • Zespoły bólowe,
  • Choroby neurologiczne,
  • Bezdech senny,
  • Zespoły uzależnienia,
  • Zaburzenia depresyjne,
  • Mania,
  • Psychozy.

Leczenie polega na leczeniu choroby podstawowej, wprowadzenie prawidłowych rytmów okołodobowych, dołączeniu leków w połączeniu z psychoterapią poznawczo-behawioralnej (CBT)).
Szukaj