ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE, PSYCHOZY

Zaburzenia psychotyczne (psychozy) - to grupa schorzeń, która polega na zaburzeniach postrzegania rzeczywistości. Zaburzenia te objawiają się w obszarach świadomości, myślenia, postrzegania i zachowania. 
Do tej grupy zaliczamy takie schorzenia jak; schizofrenia czy ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne.
Na psychozy cierpi ok. 3% populacji a na schizofrenię ok. 1%. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na schizofrenię cierpi ponad 21 milionów ludzi, co czyni ją jedną z 10 największych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Schizofrenia dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż mężczyźni mają tendencję do rozwoju schizofrenii nieco wcześniej. Objawy można podzielić na tzw. objawy pozytywne (wytwórcze) i negatywne.
Główne objawy pozytywne to:
  • urojenia (nieprawdziwe przekonania, często o treści paranoicznej),
  • halucynacje, omamy - głównie słyszenie głosów.
Do objawów negatywnych zaliczamy:
  • izolację społeczną, 
  • zubożenie kontaktów społecznych,
  • brak odczuwania przyjemności,
  • brak decyzyjności,
  • apatia,
  • bladość emocji.

Podstawą leczenie są leki. 
Szukaj