ZABURZENIA OTĘPIENNE, DEMENCJE

Zaburzenia otępienne (czyli demencje) to zaburzenie, które spowodowane jest uszkodzenie komórek mózgowych. 
Głównym objawem są postępujące problemy z myśleniem i pamięcią. 
Do grupy chorób, w których występuje otępienie należy między innym choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, choroby neurodegeneracyjne a także otępienie naczyniopochodne. 
Z wiekiem ryzyko zaburzeń otępiennych wzrasta: u osób w wieku 60-65 lat otępienie dotyczy 1% populacji, między 65 a 74 rokiem życia cierpi na demencję ok. 3% ludzi, zaś u osób po 85 roku życia już 10-35%. W miarę wydłużania się oczekiwanej długości życia, demencja staje się coraz bardziej powszechna.  Obecnie na zaburzenia otępienne cierpi 55 milinów ludzi na świecie. Szacuje się, że w 2030 liczba chorych wzrośnie do 78 milinów, a w 2050 do 139 milionów.
Do typowych objawów zaburzeń otępiennych należą:
 • zaburzenia mowy (np. zapominanie słów i otrzymanych informacji, trudności w doborze słów, trudność w konstruowaniu wypowiedzi, 
 • zaburzenia płynności mowy, 
 • chaotyczne wypowiedzi, 
 • ubóstwo słowne, 
 • gubienie wątku podczas mowy, 
 • echolalia (powtarzanie bez zrozumienia słów i zwrotów wypowiedzianych przez rozmówcę),
 • zaburzenia pamięci,
 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak ubieranie się, zrobienie śniadania, codziennej toalecie,
 • trudności w czytaniu i pisaniu, 
 • zaburzenia emocjonalne, 
 • apatia, 
 • depresja lub zmienność nastroju,
 • osłabienie węchu, 
 • zaburzenia snu, 
 • zaburzenia zachowania,
 • złe lub niedostosowane funkcjonowanie społeczne,
 • niepokój,
 • agresja. 

Obecnie podstawą zahamowania postępu zaburzeń otępiennych jest stosowanie leków. Ponad to bardzo ważne jest wsparcie osób z demencją np. w postaci terapii grupowych, wsparcia rodzinnego czy tzw. klubów seniora.

Bardzo ważna jest profilaktyka, czyli.:
 • aktywność fizyczna,
 • leczenie chorób współistniejących
 • dieta
 • unikanie alkoholu i innych używek oraz stresu.
Szukaj