ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Zaburzenia osobowości to stały wzorzec zachowań, myślenia, emocji, które powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym. Te wzorce są mało elastyczne i wszechobecne. 
Osoby z zaburzeniami osobowości mają znaczne upośledzenie relacji, emocji, procesów myślowych, poczucia własnej wartości. To sprawia, że w znaczący sposób jest zaburzone funkcjonowanie we wszystkich aspektach życia. 
Ocenia się, że na przestrzeni całego życia około 10% populacji spełniało kiedyś kryteria co najmniej jednego z zaburzeń osobowości.

Lecenie polega na długotrwałej psychoterapii i farmakoterapii.
Szukaj