ZABURZENIA LIBIDO

Zaburzenia libido to może być np. zwiększony, zmniejszony popęd seksualny lub awersja seksualna. 

Zaburzenia libido dotykają zarówno kobiet jak i mężczyzn. Szacuje się, że nawet do 40% populacji cierpi na te zaburzenia.

Na seksualność człowieka ma wpływ wiele czynników m. in. czynniki anatomiczne, biologiczne (w tym zaburzenia hormonalne, choroby np. miażdżyca, otyłość, choroby tarczycy, nadciśnienie, choroby neurologiczne, dieta), psychologiczne (np. zmęczenie, stres, niskie poczucie własnej wartości), kulturowe i również leki i używki (np. do zmniejszenia dochodzi w wyniku zażywania leków z grupy SSRI, a do zwiększenia prowadzą leki, których używamy w leczeniu choroby Parkinsona).

Leczenie polega na podaniu leków a w niektórych przypadkach konieczna jest psychoterapia.
Szukaj