ZABURZENIA DEPRESYJNE

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest jedną z najczęstszych chorób na świecie.  
Według prognoz do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym. 
Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. 
Depresja jest najczęściej diagnozowana w wieku 20-40 lat. Na depresję częściej zapadają kobiety. Może prowadzić do samobójstw. W 2016 roku w Polsce dokonano około 5,5 tysiąca samobójstw. Znacznie częściej samobójstwa popełniają mężczyźni. 
Zaburzenia depresyjne to zespół objawów, które w różnym nasileniu mogą występować. 
Objawy dotyczą sfery emocjonalnej, ruchowej oraz poznawczej.  Klasyfikacji depresji jest wiele np. w zależności od czasu trwania (epizod depresji – 2 tygodnie, a dystymia 2 lata). To co jest wspólne dla zaburzeń depresyjnych to fakt, że powodują zaburzenie a czasem uniemożliwienie funkcjonowania chorego.
Do typowych objawów depresji należą:
 • Obniżony nastrój,
 • Uczucie ciągłego zmęczenia,
 • Izolacja społeczna (np. brak chęci do spotkań z przyjaciółmi),
 • Brak odczuwania przyjemności,
 • Brak chęci, energii do życia,
 • Zniechęcenie, apatia,
 • Zaburzenia snu i apetytu,
 • Zaburzenia koncentracji, pamięci,
 • Objawy somatyczne,
 • Brak chęci do życia,
 • Zaburzenia libido,
 • Lęki, niepokoje,
 • Myśli rezygnacyjne a czasem samobójcze.  

Najskuteczniejszym sposobem w walce z depresją są leki. Bardzo często celowe jest dołączanie psychoterapii.
Szukaj