ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE

Zaburzenie dwubiegunowe (inaczej choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD) należy do częstych i ciężkich zaburzeń psychicznych. 
W 2019, 40 milinów ludzi cierpiało z powodu CHAD. Rozpowszechnienie choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD), w zależności od przyjętych kryteriów diagnostycznych, mieści się w przedziale 0,4−1,5%. Po uwzględnieniu postaci łagodnych, określanych jako spektrum CHAD, wzrasta do 5%. Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD), charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji, manii/hipomanii lub epizodów mieszanych. Cechuje się przede wszystkim dwufazowością, czyli naprzemiennym występowaniem objawów depresji, napadowej manii i hipomanii z rozmaicie długą przerwą tzw. remisją. 

Epizody maniakalne i hipomaniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej, obejmują występowanie objawów, tj.
 • pobudzenie i zwiększona aktywność;
 • nerwowość, 
 • nadmierny, euforyczny optymizm;
 • nadmierna pewność siebie;
 • nadmierna gadatliwość i gonitwa myśli;
 • uczucie rozproszenia;
 • zmniejszona potrzeba snu, zaburzenia snu;
 • zachowania irracjonalne, niebezpieczne (związane np. z ryzykowną jazdą samochodem czy przygodnymi kontaktami seksualnymi);
 • wesołkowatość, podekscytowanie i dobre samopoczucie;
 • drażliwość, dekoncentrację;
 • zwiększony popęd seksualny i pobudzenie;
 • pewność siebie;
 • przekonanie o nietykalności;
 • przekonanie, że określone czynności jest się w stanie wykonywać lepiej niż dotychczas lub lepiej niż inni;
 • przekonanie, że nie można wypowiadać swoich słów wystarczająco szybko;
 • przekonanie o mniejszej (niż dotychczas) potrzebie snu. 
Epizod hipomaniakalny i maniakalny sprawia, że chory czuje się pewny siebie, podekscytowany, żądny przygód lub drażliwy i rozproszony zarazem. W tej fazie, objawy choroby mogą się stopniowo nasilać, osiągając szczyt, po czym stopniowo wracać do normalnego stanu.

Epizod depresyjny w chorobie afektywnej dwubiegunowej obejmuje występowanie objawów takich  jak:
 • obniżony nastrój i samopoczucie;
 • spadek energii życiowej;
 • płaczliwość i smutek;
 • ospałość i chroniczne zmęczenie;
 • brak lub niska pewność siebie;
 • poczucie nicości, winy, beznadziei, bezwartościowości;
 • obniżona koncentracja;    
 • myśli i próby samobójcze
 • zaburzenia lub braku snu;
 • zaburzenia w sposobie jedzenia (spożywanie zbyt mało lub zbyt dużo);      
 • wycofania z życia społecznego (unikanie spotkań towarzyskich, rodzinnych, z innymi ludźmi);
 • zażywania środków psychoaktywnych (nadużywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków);
 • doświadczania ruminacji, obsesyjnych myśli i poświęcania znacznej części czasu na myślenie o rzeczach przykrych, trudnych i wstydliwych;
 • mniejsza dotychczasowa aktywności;     
 • myśli i prób samobójczych.   

Według współczesnych standardów leczenia CHAD podstawą terapii jest stosowanie leków normotymicznych oraz metod psychoterapeutycznych.
Szukaj