UZALEŻNIENIE

Uzależnienie, to stały lub okresowy przymus wykonywania danej czynności i/lub przyjmowania danej substancji.
Szacuje się, że ok. 12 milinów ludzi każdego roku zmaga się z problemem uzależnienia. Statystyki podają, że 37% populacji ludzi cierpi na problem uzależnienia a 12 % na uzależnienie od alkoholu i leków.
Obecnie do najczęstszych uzależnień na świecie należą:
 • Uzależnienie od nikotyny,
 • Uzależnienie od alkoholu,
 • Uzależnienie od kanabinoli,
 • Uzależnienie od kokainy,
 • Uzależnienie od hazardu,
 • Uzależnienie od opiatów (heroina, morfina),
 • Uzależnienie od leków nasennych (np. benzodiazepin, barbituranów),
 • Uzależnienie od metamfetaminy,
 • Uzależnienie od seksu.
Objawy uzależnienia się zależne od substancji używanej i/lub zachowania oraz czasu trwania uzależnienia. Uzależnienia charakteryzują się objawami psychicznymi oraz fizycznymi. Najczęstsze objawy uzależnienia to:
 • drażliwość,
 • wybuchy gniewu, 
 • nadpobudliwość,
 • izolowanie się, unikanie uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym,
 • obniżenie i/lub wahania nastroju,
 • brak energii i motywacji,
 • zaburzenia snu,
 • bóle głowy,
 • uczucie bólu, cierpienia,
 • utrata pamięci,
 • nudności, wymioty,
 • rozszerzone źrenice,
 • zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • zaburzenia tętna,
 • duszność,
 • suchość w ustach.

Leczenie uzależnień polega na zmianie stylu życia do tego potrzebna jest psychoterapia i leki.
Szukaj