UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa placówka medyczna ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Do udostępnienie dokumentacji medycznej potrzebny jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w CENTRUM IN PSYCHE wzór wniosku dostępny tutaj. 
Pacjent może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej w CENTRUM IN PSYCHE w formie pisemnej, osobiście w placówce lub poprzez mail, który został podany w placówce CENTRUM IN PSYCHE. 

Dokumentacja wydawana jest wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej. W celu weryfikacji osoby odbierającej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.
Dokumentacja może być udostępniona do wglądu, lub w formie kopii.

Opłaty nie pobieramy w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy. Koszt kolejnego udostępnienia dokumentacji to 0,30 zł / stronę.
Szukaj