NASI SPECJALIŚCI

O NAS

NASI SPECJALIŚCI

dr n. med. Agnieszka Prymus
specjalista psychiatrii
specjalista seksuologii
Jestem specjalistą psychiatrii, seksuologii oraz lekarzem medycyny estetycznej. 
Jako lekarz pracuje w Katowicach i Siemianowicach Śląskich, gdzie dodatkowo pełnię funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego (SPZLP). 
W trackie pracy zawodowej odbyłam liczne staże naukowo-badawcze. 
Jestem laureatką stypendiów zagranicznych (m. in: w Edynburgu, Passau, Berlinie, Oxfordzie i Nicei) oraz nagród prestiżowych Światowych Towarzystw Naukowych m. in. ECNP, EPA. Prace naukowe publikuje w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. 
„Lubię moja pracę i to co robię. Nieustannie wzbogacam mój warsztat i się szkolę”.
mgr Małgorzata Jabłońska
psycholog
psychoterapeuta
Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz asystentem psychodramy. Moja praca zawodowa to wieloletni kontakt z osobami dorosłymi, zmagającymi się m.in. ze stanami depresyjnymi, nerwicowymi, z problemami emocjonalnymi, chorymi na schizofrenię, przeżywającymi trudną sytuację osobistą, która stała się niepowodzeniem uniemożliwiającym dalsze działanie i rozwój osobisty. Pracę zawodową dotychczas realizowałam  w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Psychiatrycznym, Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych, Hospicjum Domowym. Moja praca jest ukierunkowana na pomoc pacjentowi oraz jego bliskim. Przeprowadzam także zajęcia o charakterze edukacyjno – treningowym dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, komunikacji, wypalenia zawodowego. Aktualizuję swoją wiedzę podczas uczestnictwa w licznych szkoleniach (m.in. Racjonalna Terapia Zachowań I, Zmiana jest możliwa – kurs zaawansowany w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) oraz konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
mgr Monika Krochmal-Talik
psycholog
psychoterapeuta
Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Posiadam kompetencje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Pracy terapeutycznej z osobami z bezsennością.  
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Ponadto, cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach. Umiejętności praktyczne zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Revita w Sosnowcu oraz 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, z którym jestem związana na co dzień. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, która jest dla mnie ważnym źródłem wsparcia i rozwoju. Pracując kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Nadrzędnym jest dla mnie dobro klienta, zasada braku oceny oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. Słowem dbam o poczucie bezpieczeństwa, sprzyjającą atmosferę, słyszę, widzę i towarzyszę swoim klientom w zbliżaniu się do założonych celów. 
W pracy bliski jest mi nurt integracyjny. U jego podstaw leży przekonanie, że podłoże trudności może być bardzo różne, warto zatem w pracy z klientem, świadomie korzystać z dorobku różnych podejść terapeutycznych, by czerpać z ich szerokiego wachlarza spojrzeń, metod i technik.
psycholog kliniczny
Szukaj