NERWICE, LĘKI UOGÓLNIONE, NAPADY LĘKOWE

Zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice) są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. 
Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych w populacji dorosłej szacuje się na 3-15%, natomiast w populacji osób starszych ich występowanie jest znacznie częstsze i sięga 15-52%. Dotyczą one mniej więcej dwukrotnie częściej kobiet i rozpoczynają się zazwyczaj ok. 20 r. ż. 
Zaburzenia lękowe to wiele różnych jednostek chorobowych np. zespół lęku uogólnionego (GAD), fobia socjalna, lęk paniczny, fobie specyficzne np. lęk przed pająkami, czyli arachnofobia; trypanofobia - lęk przed zastrzykami i inne.
Do symptomów lęku zaliczamy:
  • uczcie ciągłego poddenerwowania,
  • niepokoje, lęki,
  • uczucie napięcia,
  • drażliwość, nerwowość,
  • obawy somatyczne tj.: kołatanie serca, bóle i zawroty głowy, bóle mięśniowe, uczucie napięcia mięśni, bóle w klatce piersiowej, uczucie duszności.

Leczenie zaburzeń lękowych polega na podawaniu leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i/lub psychoterapii.
Szukaj