AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA

Autyzm, zespół Aspergera należą to tzw. całościowych zaburzeń rozwojowych. 
Zaburzenia te charakteryzują się zaburzeniami w zakresie komunikacji, interakcji społecznych.
Wg WHO jedno na 100 dzieci cierpi na autyzm w USA 1 na 44 urodzeń to dziecko z autyzmem, a ok. 1-2% społeczeństwa na spectrum autyzmu. Na te zaburzenia chłopcy chorują 4 razy częściej.
Do charakterystycznych objawów należą:
  • brak gaworzenia w okresie niemowlęcym,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • brak kontaktu lub unikanie wzrokowego,
  • niechęć do przytulania się,
  • niereagowanie na głos rodzica, opiekuna,
  • brak zainteresowania innymi dziećmi, 
  • światem zewnętrznym,
  • powtarzanie czynności. 

Leczenie polega na oddziaływaniach terapeutycznych oraz podawaniu leków.  
Szukaj